http://www.tsinsen.com/

清橙网格自动评测系统

>> 用户名或邮箱:   密码:       忘记密码   其他登录:
 
 
 
A1017. 计算价格
时间限制:1.0s   内存限制:512.0MB  
总提交次数:   AC次数:   平均分:
将本题分享到:
   
 
问题描述
  香蕉3元/斤,橘子2元/斤,葡萄8元/斤。买a斤香蕉、b斤橘子、c斤葡萄,问需要多少钱?
输入格式
  输入包括三行,每行一个0至200的整数,分别表示a,b,c。
输出格式
  输出所需要的钱数。
样例输入
1
2
3
样例输出
31